Wojska specjalne w Polsce

W 2015 roku Polska uzyskała status państwa ramowego NATO w dziedzinie sił specjalnych. Przynależność do elitarnego grona państw ramowych oznacza, że Wojska Specjalne przygotowane są do wzięcia odpowiedzialności za organizację dowództwa komponentu Sił Specjalnych sojuszu, który działa w ramach Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force – NRF). Obecnie taką zdolność posiada jedynie siedem państw NATO (z Polską włącznie).

 

Struktura polskich Wojsk Specjalnych

Jednostka wojskowa GROM

wojsko

GROM jest prawdopodobnie najszerzej znaną i wielokrotnie eksploatowaną popkulturowo jednostką polskich Wojsk Specjalnych. Została sformowana w 1990 roku. Głównym zadaniem jednostki jest zwalczanie terroryzmu, a w szczególności uwalnianie zakładników.

Wśród głównych zadań jednostki GROM znajdują się, między innymi:

- DA – Operacje Direct Action, których celem są postaci kluczowe po stronie przeciwnika, na przykład dowódcy, bojownicy, etc.

- HR – Operacje Hostage Rescue, których celem jest uwolnienie zakładników.

 

Jednostka Wojskowa Komandosów

Najstarsza jednostka wojskowa polskich komandosów. Sformowana została w 1961 roku. Do głównych zadań jednostki należy wykonywanie rozpoznania specjalnego (SR – Special Reconnaissance) oraz akcji bezpośrednich (DA – Direct Action) – potocznie określa się je mianem zadań zielonej (walka w terenie otwartym) i czarnej (walka w terenie zamkniętym) taktyki. Często są to operacje przeprowadzane na najbardziej niebezpiecznych terrorystach. Mottem jednostki jest hasło „Cisi i skuteczni” - tacy właśnie powinni być wszyscy żołnierze do niej należący.

 

Jednostka Wojskowa FORMOZA

Historia jednostki sięga 1975 roku, kiedy w Gdyni powołany został Wydział Płetwonurków (Wydział Działań Specjalnych), dowodzony przez komandora Józefa Rembisza. Obecna nazwa jednostki została oficjalnie przyjęta w 2011 roku. Pochodzi ona od od potocznej nazwy bazy jednostki, zlokalizowanej w poniemieckiej torpedowni w Gdyni-Oksywiu. FORMOZA przygotowana jest do prowadzenia działań specjalnych w pełnym zakresie – na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą. Operatorzy jednostki posiadają ogromny zasób wiedzy i są świetnie przygotowani do realizacji zadań.

 

Jednostka Wojskowa AGAT

Najmłodsza spośród jednostek specjalnych, utworzona w 2011 roku w garnizonie Gliwice z inicjatywy generała dywizji Bogusława Packa. AGAT sformowano na bazie rozwiązanego 30 czerwca 2011 roku Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Jednostka zawdzięcza swoją nazwę odwołaniu do tradycji oddziału dywersji bojowej Kedywu Komendy Głównej AK o kryptonimie „Agat” (od anty-gestapo).

Formacja została zaprojektowana jako wsparcie dla innych jednostek, takich jak GROM, FORMOZA czy Jednostka Wojskowa Komandosów.  AGAT ma brać na siebie ciężar walki z przeciwnikiem uzbrojonym w ciężki sprzęt. Jest to jednostka o charakterze szturmowym, przeznaczona do zabezpieczania działalności kinetycznej Wojsk Specjalnych, przygotowana także do wykonywania akcji bezpośrednich na tyłach i w ugrupowaniu przeciwnika na wskazane cele.

 

Jednostka Wojskowa „NIL”

Jednostka powstała w 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. Rok później nadano jej patronat generała brygady Augusta Emila Fieldorfa „NILA”. Jednostka stanowi strategiczne spoiwo oddziałów specjalnych. Odpowiada za wsparcie dowodzenia i łączności oraz za zabezpieczenie finansowe, logistyczne i medyczne.