Drony - zagrożenie dla prywatności

Popularne drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane były do niedawna głównie w celach militarnych. Obecnie jednak loty bezzałogowe dostępne są cywilom, a brak wystarczających ograniczeń dla ich użytkowania budzi duże kontrowersje.

Drony znajdują szereg zastosowań i nierzadko ułatwiają życie. Korzystają z nich naukowcy, firmy telekomunikacyjne, branża IT, a nawet przedsiębiorstwa pocztowe. Drony przydają się w mapowaniu terenu, kontrolowaniu stanu infrastruktury czy mierzeniu warunków atmosferycznych. Okazują się niezwykle pożyteczne jako narzędzie monitorowania bezpieczeństwa w czasie dużych zgromadzeń. Drony wykorzystywać można w fotografii sportów ekstremalnych czy trudno dostępnych obszarów. Oprócz niezaprzeczalnych korzyści, upowszechnienie dronów niesie ze sobą jednak także wiele zagrożeń.

wojsko

Po pierwsze, wiele mówi się o możliwych zastosowaniach dronów przez służby porządkowe, w tym policję. Specjalnie wyposażone drony bojowe miałyby stać się szczególnie pomocne w tłumieniu zamieszek oraz kontrolowaniu ludności cywilnej. Przeciwnicy dronów nie mają jednak wątpliwości – udostępnienie służbom miejskim tak potężnego narzędzia nadzoru obywateli to wystąpienie przeciwko prawom człowieka.

Inne obawy związane z szerokim wykorzystaniem dronów cywilnych dotyczą zagrożeń dla prywatności. Urządzenia te mają zdolność podążania za śledzonym obiektem i obserwowania go z wielu różnych punktów widzenia. Mogą one zostać wyposażone w kamery, noktowizory i różnego rodzaju czujniki, ułatwiające podglądactwo. Potencjalne zagrożenia związane powszechnym użyciem dronów wymagają zastosowania kompleksowych rozwiązań i wprowadzenia przemyślanych regulacji, mających na celu skuteczną ochronę prywatności obywateli.

Specjaliści od spraw informacji i prywatności zwracają uwagę na konieczność ograniczenia wykorzystania bezzałogowców do konkretnych sytuacji oraz obszarów, a także ścisłego określenia zasad gromadzenia i udostępniania informacji przez drony. Ponadto, by uniknąć tragicznych skutków nieodpowiedzialnego i nieetycznego korzystania z dronów, narzędzia ochrony prywatności powinny być integralną częścią każdego bezzałogowca. Niezwykle istotne jest także informowanie obywateli o sprawowanej na danym obszarze kontroli.

 

Drony a polskie prawo

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, w Polsce dozwolone jest rekreacyjne wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych o masie do 25 kilogramów, poruszających się w zasięgu wzroku użytkownika.

Świadczenie usług fotograficznych i video przy pomocy dronów wymaga natomiast legitymowania się świadectwem kwalifikacji, badaniem lekarskim oraz ubezpieczeniem.

Latanie bezzałogowcami o masie powyżej 25 kilogramów (w zasięgu wzroku) jest możliwe tylko po uzyskaniu pozwolenia. Sterowanie urządzeniami poruszającymi się poza zasięgiem wzroku właściciela odbywać się może natomiast wyłącznie w określonych, specjalnych strefach powietrznych.

Obecnie trwają prace nad uaktualnieniem powyższych przepisów. Nowelizacja ustawy Prawo lotnicze prowadzona jest przez Zespół do spraw bezzałogowych statków powietrznych. W nowelizacji ustawy znaleźć ma się rozróżnienie na modele wykorzystywane dla celów gospodarczych oraz bezzałogowce rekreacyjne i sportowe. Do 150 kilogramów podniesiona ma zostać także dopuszczalna masa urządzeń latających w zasięgu wzroku sterującego. Nowe prawo pozwoli również na większą kontrolę nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz wprowadzenie ścisłych zasad korzystania z maszyn.